<em id="vmj3y"><tr id="vmj3y"></tr></em>

     三星手机如何截屏截图

     2017-06-30 17:03

     导语:小编分享给大家的三星手机截图的几大方法都记住了吗?快快试用一下是不是很灵验吧!

     三星手机如何截屏截图

     三星手机怎么截图的极大方法:

     一、手势动作截图

     手势动作截屏与快捷键组合截图相比,前者的成功率比较高,使用也更为方便快捷。

     1、在手机桌面顶端的下拉菜单中,选择右上角的设置图标。

     2、在系统一栏中选择“动作”,找到手掌动作一栏,打开“手掌滑动以捕捉”。

     3、打开想要截屏的界面,手掌(手指亦可)贴于一侧,按照设置好的手势动作滑动手掌(手指),听到声音则代表截图成功。

     注意事项:从左至右或从右至左都可以截屏。截屏得到的图片可在相册中找到;手要与屏幕直接接触,戴着手套是不能截屏的哟。

     二、本机截图

     这里的方法对三星智能手机几乎都适用,那就是快捷组合键达到截图。

     1、首先你得按住手机中间的home健,然后再按住你手机的电源键;

     2、然后值得注意的是,这两个键必须是同时按下,否则是截不了图的哟。等到手机咔嚓一声,整个屏幕就会被截取下来了。

     3、最后会弹出截取的图片保存的路径,你也可以在相册中叫“screenshots”的相册中找到你刚刚的截图。

     三、手机QQ截图

     1、打开手机上安装的手机QQ,选择设置,然后再选择辅助功能。

     2、将里面的截屏功能打开,回到需要截屏的页面,摇晃手机即可。

     3、接下来我们就可以看到屏幕上弹出的截屏保存的地址了。

     特别注意:这种截图方法的前提是你的三星手机已经root,获得了权限才能行得通,否则是不行的哦!

     四、截图软件截图

     在屏保状态或者非??炀拖У钠聊?,不容易截取下来,此时就需要采取其它措施了。比较有效的就是用手机助手客户端,像91、豌豆荚等,均可以截取。

     1、首先在你的电脑端和手机端都下载好豌豆荚,并确保运行正常。

     2、然后使用手机USB数据线让你的手机连接上电脑,这里要记得在系统设置里面去打开USB调试模式。

     3、进入电脑端的豌豆荚,点击连接手机,等待连接好后,就会出项你手机的机型以及你目前手机的屏幕内容;然后再屏幕图片的下方就有一个截屏按钮,你只需要点击一下就可以完成截屏操作了。

     大神_大神娱乐_ag赛车_ag时时 {大神}| {大神娱乐}| {大神娱乐}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}|